Thai Metal Thai Metal Thai Metal Thai Metal
Thai Matel Application

ร่วมงานกับเรา และเติบโตไปพร้อมๆกับเรา

กรุณาส่งประวัติและใบสมัครมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้

บริษัท ไทยเมทอล อิมปอร์ต จำกัด
333 หมู่3 ซอยวงศ์แพทย์ ถนนเทพารักษ์
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร: 02-7553478-85 แฟ็กซ์: 02-7555400, 02-7553477
อีเมล: admin@tmi.co.th

 

 
© Copyright WWW.TMI.CO.TH
บริษัท ไทยเมทอล อิมปอร์ต จำกัด
333 หมู่3 ซอยวงศ์แพทย์ ถนนเทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540. ประเทศไทย โทร: 02-7553478-85